Image

Podnieś efektywność swoich pracowników

- skorzystaj z narzędzia wspierającego etatyzację

Pobierz bezpłatne

narzędzie!

Czy wiesz, że nasza produktywność - według wyników badań OECD to ok. 50% tego, co osiąga Europa Zachodnia. Jest więc duży potencjał na zmiany!

  • Jak zwiększyć efektywność Twojej organizacji lub Twojego działu?
  • Czy Twoi pracownicy są faktycznie przeciążeni pracą?
  • Czy na pewno potrzebujesz kolejnych pracowników?
  • W jaki sposób lepiej wykorzystać czas pracy?
  • Dlaczego pewne procesy nie przynoszą wartości dodanej?
  • Czy możesz płacić Twoim pracownikom więcej za wykonywaną pracę?

Narzędzie pomoże Ci zdiagnozować:

Czym jest "Etatyzacja"?

To nowy sposób myślenia o pracy i ludziach w Twojej organizacji.

Etatyzacja to proces służący do szacowania i optymalnego planowania liczby stanowisk pracy, zatrudnienia, oraz wydatków na zatrudnienie w przedsiębiorstwie.

Zobacz jak działa etatyzacja w praktyce

,,Nowa rekrutacja
w księgowości”

,,Księgowość oczami racjonalizacji pracy”

,,Rozprawmy się
z wrzutkami”

Ups!!! Księgowość ma za dużo ludzi a chce rekrutować!

UPS!! Ludzi jest tyle ile potrzeba, tylko potrzebujemy lepszej organizacji pracy

UPS! Miała być rekrutacja
a wyszło szkolenie

Pobierz bezpłatne narzędzie

To narzędzie, które:

Zwiększa produktywność przy zatrudnianiu mniejszej ilości pracowników

1

Odpowiada na pytania:

,,Co robisz i po co to robisz?"

Porządkuje

zadania

Identyfikuje potrzeby zmiany

2

3

4

"Etatyzacja" to narzędzie, które pozwala na efektywne zarządzanie personelem i procesami. Pomaga dostosować się do bieżących wyzwań, poprawia wydajność, zaangażowanie pracowników oraz konkurencyjność firmy na rynku.

tel: +48 (22) 50 234 70

mail: biuro@inwenta.pl

ul. Filtrowa 75/17,

02-032 Warszawa

Kontakt

Adres

Dodatkowe informacje

Social media